نام کاربری : bahareh16
خانم مجرد ,
ساکن کرج
شغل دانش اموز

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
بعضیام هستن انگار خدا مسکن ریخته تو صداشوون
باهاشون حرف که میزنی آرومه آرومی


باور نداری؟
بزنگم؟