جملات زیبا فلسفی

وئيس لومباردی : بردن همه چيز نيست؛ امّا تلاش برای بردن چرا
نام کاربری : bengamen
آقا ,
ساکن شیراز
شغل ماشین سواری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

uar ;kdnh


--
Image result for $

--
Image result for $
-
--
Image result for $
-
سلام
بچهای گل فک کنم منو یادشه
ببخشید چه چن وقتی دور بودم از ای چیزا
الا دوباره گرفتم خیلی اتفاقا برام افتاد
ولی باز همونم برگشتم


--
Image result for $
-
1392/06/19-21:32
این همه گشذت

--
Image result for $
-
--
Image result for $
-
--
Image result for $
مشاهده پست‌های بیشتر