جملات زیبا فلسفی

وقتی بازی را می بازی، خود را نبازی
نام کاربری : bengamen
آقا ,
ساکن شیراز
شغل ماشین سواری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
--
Image result for $
-

چه فایده وقتی کسی بهت تبریک نگه وقتی مهم نباشه  فقط 1به اون عدد اضافه شد
چه فایده وقتی کسی بهت تبریک نگه وقتی مهم نباشه فقط 1به اون عدد اضافه شد


--
Image result for $
-

چه فایده وقتی کسی بهت تبریک نگه وقتی مهم نباشه
چه فایده وقتی کسی بهت تبریک نگه وقتی مهم نباشه


--
Image result for $
-
--
Image result for $
-
.
بچها یه چن سالی میشه حال روحیم خوب نیس
دیگه اون بنجی که قبلا یادتونه شاید نیستم
خیلی از اون دور شدم خیلی بیشتر--
Image result for $
-
--
Image result for $
مشاهده پست‌های بیشتر