نام کاربری : farshad18
آقا مجرد , 20 ساله
ساکن .
شغل محصل
تحصیلات دیپلم دبیرستان ,تجربی

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
بعضی ترانه ها را
می توان بارها و بارها گوش داد ...
بعضی انسان ها را

می توان بارها و بارها دوست داشت ...**************************
بخـنــد هــرچـنــد
غـمـگینــی


بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد

ببخــش

و فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ...

آســـان نــیســـت...
-
شاید تنها کسی نیستم كه دوستت دارم
اما ....
"كسی هستم كه تنها تورو دوست دارم"
.
.
.
.
.
و این
تنها تفاوتِ من با آدمای دور و بَرِته !
و تو نمیتونی بفهمی که چی میگم . . .
-
آدمی که میخواهد برود ،

میرود ...


داد نمیزند که من دارم میروم ...


آدمی که رفتنش را داد میزند ؛


نمیخواهد برود ...


داد میزند که نگذارند برود ...

-
وقتــــی چــاره ای نـمـــی مـــانـد؛

وقـتــــی فـقـط مـی تـوانـی بـگـــویی؛

هـــر چـه بــــــادا بــاد ...

حــتـی اگــــر؛


دلِ کــــوه را هـــم داشـتـــه باشـــی؛

گــــریـه ات مـــی گـیـــرد...


-

پروردگـــــ ـارا...

تورابه تمام عالـــ ــم سوگند

آنگاه که عاشقی در
تاریکی شبــــــــ

به یاد عاشقی اشکـــــــــ میریزد...

کمی نگاهش کن...!!!


در مســـیرِ پیـــــدا کردنت،

یک دنیــــا خاطــــــــره گــــــم کــــرده ام


-


سَلامتے پسَرے کہ شَبـــ عروسے عِشقش


مَستــ مَستــ رَفتـــ دَم دَر تالار نِشَستـــ

امّا عَروسے رو بِهَم نَزد

صـَبر کرد تا عَـــروس بیــاد بیرون

عَروس اومَـد همہ بِهش هدیہ میدادَن

پِسَر هَم رَفتـــ هدیہ شو داد

عَروس گفتــــ این چیہ

پِسَر گفتــــ :


ایــن هَمون قٌرآنیہ کہ بهِش قَسَم خُوردے مال مَن بِشے


❤ ❤‌ ❤‌ ❤‌ ❤‌ ❤‌ ❤

دلتنگم..
.

بــراۍ ڪسـۍ ڪہ مدتهـاســت ....

بــۍ آڹ ڪہ باشــد ....

هــر لحـظــہ ....

زنــدگــۍ اش ڪـــرده ام

بــدهــڪارۍ بــہ مــڹ....

بــہ تــمام "دوســتت دارم" هــایــۍ ڪہ گــفتم...

و تــو نــشنــیده گــرفتــۍ ...❤‌

۩ஜĂBƠ̶LƒѦZLஜـ۩