شبکه اجتماعی پارس یونیت | ۩ஜĂBƠ̶LƒѦZLஜـ۩
نام کاربری : farshad18
آقا مجرد , 21 ساله
ساکن مشهد.
شغل دانشجو
تحصیلات لیسانس

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
چرا هیچکس نیست
-
بعضی ترانه ها را
می توان بارها و بارها گوش داد ...
بعضی انسان ها را

می توان بارها و بارها دوست داشت ...**************************
بخـنــد هــرچـنــد
غـمـگینــی


بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد

ببخــش

و فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ...

آســـان نــیســـت...
-
شاید تنها کسی نیستم كه دوستت دارم
اما ....
"كسی هستم كه تنها تورو دوست دارم"
.
.
.
.
.
و این
تنها تفاوتِ من با آدمای دور و بَرِته !
و تو نمیتونی بفهمی که چی میگم . . .
-
آدمی که میخواهد برود ،

میرود ...


داد نمیزند که من دارم میروم ...


آدمی که رفتنش را داد میزند ؛


نمیخواهد برود ...


داد میزند که نگذارند برود ...

-
وقتــــی چــاره ای نـمـــی مـــانـد؛

وقـتــــی فـقـط مـی تـوانـی بـگـــویی؛

هـــر چـه بــــــادا بــاد ...

حــتـی اگــــر؛


دلِ کــــوه را هـــم داشـتـــه باشـــی؛

گــــریـه ات مـــی گـیـــرد...


-

پروردگـــــ ـارا...

تورابه تمام عالـــ ــم سوگند

آنگاه که عاشقی در
تاریکی شبــــــــ

به یاد عاشقی اشکـــــــــ میریزد...

کمی نگاهش کن...!!!


در مســـیرِ پیـــــدا کردنت،

یک دنیــــا خاطــــــــره گــــــم کــــرده ام


مشاهده پست‌های بیشتر