نام کاربری : hadi3
خانم مجرد , 3 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
:p
من چرا باید سینگل باشم عاخه؟
[خون پسرهایی که میخاستنش را عَز روی چاقویش پاک میکُند]
چرا عاخه? =(


-
آخ, -.-من اگه ی روز بچه دآر شـم فقط بِ خاطر اینه ک هـی بهش لیمــو بدم بخوره و بِ قیافش بخندمـ.

-
:p
یه بار سـه چار بار یه چیزیو گفت هر چار بار گفتم :هـــَن؟
فك میكرد مسخره بازی درمیارم :/
خُب وقتی صدآش انقد قشنگه چرا رو كلمهـ ها تمركز كنم?


-
عِک عکس با چادر گل گِلی نَن جونْ بگیری
با رژ قرمز و یهـ صورت گرد سفید
اونوخ ڪسی نباشه بش نشون بدی! =/


#فاعْکین لایف
-
مِس یـِ בختر بچّهےچهآرسآلهـ کـ בلش پیش یـِ عروسک گیر کرده و‌ زآر میزنهـ وآسه دآشـتنش
مِس وقتی کـ عروسکو بِش میدלּ آروم میشهـ

دلیل زندگیمو بِم بدین برم
-
:O
בوست دآشتنی تَریـن دخترا؛ اُونایی هستـَن که اوّلِش خجآلتـی و رسمی اَלּ؛

بـ
عْـدِش وآسهـ خودِ خودت پُرو ترین آدمَن...


مشاهده پست‌های بیشتر