-
-

بارون نمیومد ولی هوا خیلی دل بود
گفتم برم بیرون یه قدم بزنم ، یه نفس بکشم!
زدم بیرون
از کجا تا کجا رفتم تو یه خیابونی که چراغ داشته باشه...
درخت داشته باشه...
یجوری باشه که آدم هوس کنه قدم بزنه.
رفتم تو خیابون...
دیدی یه وقتایی گریَت نمیادو زور میزنی گریت بگیره؟
داشتم زور میزدم تا یه حس و حال کوچیکی تو دلم بجوشه!
نه...نبود هیچ حسی!
یکم نگا کردم به آدما
دلم واسه خودم تنگ شد، گوشه ی لبمو کج کردمو سرمو تکون دادم که چته لامصب؟!
جواب نداشتم واسه خودم
سریع سوار تاکسی شدمو برگشتم خونه.
به حرفای راننده تاکسی ام فقط سرمو تکون میدادم!
رسیدم خونه و بدون اینکه موسیقی گوش کنم رفتم که بخوابم
خودمو جمع کردم و لاحافو انداختم رو سرمو یه آه بلند از ته دلم کشیدم.
خیلی دلم تنگ شد واسه اینکه دلم تنگ شه واسه کسی...!
گوشی رو چک کردم اما فقط چون آلارمشو تنظیم کنم
که صبح خواب نمونم...همین!

--
IV Band
-

برای خودم...


--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-

حــــــــــــــالم  بـــــــــــــــده ... ایــــــــــــــــــــن دنیـــــــــا بـــــده ... نیســــــــــــــتی خونـــه طوفانیـــــــــــــــــــه ... عذابـــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــده... ♥
حــــــــــــــالم بـــــــــــــــده ... ایــــــــــــــــــــن دنیـــــــــا بـــــده ... نیســــــــــــــتی خونـــه طوفانیـــــــــــــــــــه ... عذابـــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــده... ♥


--
lVBand
-
دوستان عزیز قراره مسابقه بزاریم روندش همونه دوباره توضیح میدم فقط بزارید ببینم در مورد چی بزارم


1-خواننده


2-بازیگر ایرانی


3-خودتون بگی


ادرس وبلاگ جهت اشنایی بزن رو لینک


http://mahbob.parsunit.com
--

مـــــ ـــــــنو تنهاییم
شــــــــ ـــــــمـا هــــــــ ـــــــمــه--

مـــــ ـــــــنو تنهاییم
شــــــــ ـــــــمـا هــــــــ ـــــــمــه--

مـــــ ـــــــنو تنهاییم
شــــــــ ـــــــمـا هــــــــ ـــــــمــه


--
منبع : Parsunit.com/social/adel
مشاهده پست‌های بیشتر