جملات زیبا فلسفی

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران
نام کاربری : helena19
خانم مجرد , 18 ساله

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!