نام کاربری : hosseinoo
نامزد ,

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
Image result for ‫حوالی اردیبهشتبوی بهشت می آید‬‎


حوالی اردیبهشت

بوی بهشت می آید

عطرشکوفه ها و خاک باران خورده

هوش از سر رهگذران شهر پرانده

بهار شوخی بردارنیست

همه را عاشق می کند
-
جهان؛ آلوده خواب است و...

مَن دَر وَهمِ خُود بیدارImage result for ‫جهان الوده خواب است و من در وهم تو بیدار‬‎
-
با دست بسته گره باز میکند

بابا همان مخفف باب الحوائج است
Related image
-
پُشتِ یِک میز

خزیدیم که بازی بکنیم

روبه رو بودن با عشق

جگر میخواهد...


Related image
-
چه کرده ای تو با دلم

که ناز تو نیاز ماست..،!

Image result for ‫چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست‬‎
-
و تو می توانستی

به چشمانم نگاه کنی

و گلویم را با چاقو تیز ببُری،

و من می توانستم

در آخرین نفس

از تو بخواطر خونی شدن دست هایت معذرت بخواهم.


Image result for ‫کلاغ سیاه قصه‬‎
مشاهده پست‌های بیشتر