نام کاربری : hosseinoo
مجرد ,

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
اگر روزی یقین کردی

جهان جای کمی دارد

چو من سر در گریبان کن؛

گریبان عالمی دارد...


Image result for ‫چو من سر در گریبان کن‬‎
-
عشق مال بچه مچه هاس

ما قلبمون مغز داره.!Related image
-
از سکوتم بترس...!

وقتی که ساکت می شوم...

لابد همه درد دل هایم

را برده ام پیش خدا...

بیشتر که گوش می دهی..

از همه سکوتم

از همه بودنم

یه "آه"می شنوی...!

و باید بترسی...

از "آه" مظلومی که

فریادرسی جز خدا ندارد.


Image result for ‫سورئالیسم‬‎
-
تویی که حواست به بی اف دوستت هست ؛


همش بهش پی ام میدی و حالش رو میپرسی،


از مهربونیته؛


لاشی منم...!


Image result for ‫لاشی منم‬‎


#مخاطب_خاص
-

Image result for ‫خواب دیدم شب مرگ من است‬‎

خواب دیدم شب مرگ من است

(عجب خوابی بود!)
-
دنیا کی اینقدر عوضی شد…!؟
مشاهده پست‌های بیشتر