نام کاربری : khodamam


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
_خوبی؟
+ اره....
_مطمئنی!!!!؟؟؟؟؟
+اره بابا ...
فقط قلبم شکسته...چشمام پر اشک و دستام خط خطیه...
باور کن خوبم...!!!
هه...خیلی خوبم...


----

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-

عمرمو پای تو باختم...
حیف رویایی که ساختم...
هر چی که بود و نیست...
رو تو اثر نداشت....
اون که تو گریه ها جاموند...
قبل رفتن بی صدا موند...
خیلی کم بود ولی
واسه تو کم نذاشت...
دیگه تمومه...
بسمه هرچی شکستم...
از خودم از همه خستم...
باید از یادم بری...
دیگه تمومه...
تورو سپردم به دریا...
من میرم تنهای تنها...
اینجوری اروم تری...
من چمدونم بسته شدست خیلی وقته...
اما
بازم برام سخته
به تو بگم
خداحافظ...
دیوونگیمون...
خنده هامون زیر بارون ...
اون همه ارزو هامون
از یادم نمیره هرگز..........--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-

الو زندگیم....


--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-

مواظب بهارت باش...


--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-

i need you


--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-

ارامش اغوش تو هیچ کجا نیست...


--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
مشاهده پست‌های بیشتر