جملات زیبا فلسفی

همیشه از خود به خوبی یاد کنید
نام کاربری : kuala


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
مشاهده پست‌های بیشتر