نام کاربری : manya
خانم مجرد ,
شغل فضولی مگه !!
تحصیلات زیر دیپلم ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
-

این پستمو تقدیم میکنم به بهترین کسم ،بهترین دوستم ،به بهترین اجیم که همیشه کنارم بوده عاشقتمLittle_Kitten
این پستمو تقدیم میکنم به بهترین کسم ،بهترین دوستم ،به بهترین اجیم که همیشه کنارم بوده عاشقتمLittle_Kitten
-

تو خیلی.....
-

یه سری...
-

اگه....
-

کاش شب بخوابمو دیگه بیدار نشم کاش اونشب امشب باشه برای اولین بار خدایا بزار ارزوم براورده شه
کاش شب بخوابمو دیگه بیدار نشم کاش اونشب امشب باشه برای اولین بار خدایا بزار ارزوم براورده شه
مشاهده پست‌های بیشتر