نام کاربری : manya
خانم مجرد ,
شغل فضولی مگه !!
تحصیلات زیر دیپلم ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

اگه....
-

کاش شب بخوابمو دیگه بیدار نشم کاش اونشب امشب باشه برای اولین بار خدایا بزار ارزوم براورده شه
کاش شب بخوابمو دیگه بیدار نشم کاش اونشب امشب باشه برای اولین بار خدایا بزار ارزوم براورده شه
-

ترجیح میدم...
-

همه....
-

نامم ...
-

از ما که ....
مشاهده پست‌های بیشتر