نام کاربری : manya
خانم مجرد ,
شغل فضولی مگه !!
تحصیلات زیر دیپلم ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

cut....
-
-

این پستمو تقدیم میکنم به بهترین کسم ،بهترین دوستم ،به بهترین اجیم که همیشه کنارم بوده عاشقتمLittle_Kitten
این پستمو تقدیم میکنم به بهترین کسم ،بهترین دوستم ،به بهترین اجیم که همیشه کنارم بوده عاشقتمLittle_Kitten
-

تو خیلی.....
-

اگه....
-

ترجیح میدم...
مشاهده پست‌های بیشتر