نام کاربری : manya
خانم مجرد ,
شغل فضولی مگه !!
تحصیلات زیر دیپلم ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

زمستان یعنی....
-

وقتی....
-

سخت ترین...
-

گاهی ....
-

هر چیزی ....
-

مراقب دلت باش ..
مشاهده پست‌های بیشتر