نتایج زنده فوتبال
صدای بعد گل زدن فعال باشد

نام کاربری : mehrdadi


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
ﺯﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮﻩ ﺍﻧﺪ.....!
.
.
.
.

.


.
.
.
.
.
.
.


ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻧﮓ، ﺷﮑﻞ، ﻋﻄﺮ، ﻃﻌﻢ ﻭ ﻣﺰﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ...!!ولی ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎﻻﺩ ﻣﯿﻮﻩ ﺍﻧﺪ....!!!
-


-
غمناک نباید بود

ازطعن حسودای دل

شاید که چو وابینی

خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی

زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ارخود

صورتگر چین باشد...
-
همین الان از تهران بهم زنگ زدن پرسیدن وسیله نقلیه دارین

منم گفتم آره

بعد در مورد دستگاه کم کردن بنزین یه ساعت توضیح داده


بعد پرسید وسیلتون چیه؟
منم گفتم دوچرخ...!!!
.
.
.
.

یارو گوشی رو طوری قطع کرد که صدای شکستن گوشی، گوشامو کر کرد!

به نظر شما دوچرخه وسیله نیست!!!
-
انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم.....!

و گرنه بد بودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست......

بلد بودن نمیخواهد.....!!!

همه چیز که بازیچه نیست......

این را پروانه ای میگفت که بالهایش در دست کودکی جا مانده بود.....!

ﮐﻢ ﮐﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ.......!!!

ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ........

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ......!

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ........

ﺧـــﻮﺏ........ﮔـــــ ــﺮﻡ.........

ﻣﻬـــــﺮﺑﺎﻥ.........

ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ........

ﺑـد........ﺳــــﺮﺩ.. .....

ﺗﻠـــــــــﺦ........

آدمهای ساده را نمیتوانی ورق بزنی

ساده اند , فقط یک رو دارند ... !
-
تو اتوبوس پیرمرد به دختره که کنارش نشسته بود ! گفت :
دخترم این چه حجابیه که داری ؟
همه ی موهات بیرونه ؟
دختره با پررویی گفت: تو نگاه نکن !بعد از چند دقیقه پیرمرد کفشش را درآورد، بوی جوراب در فضا پخش شد !!!

دختره درحالی که دماغشو گرفته بود به پیرمرد گفت : اَه اَه اَه این چه کاریه می کنی خفمون کردی ؟
پیرمرد باخونسردی گفت: تو بو نکن !
مشاهده پست‌های بیشتر