-
تورا هوای به اغوش من رسیدن نیست
وگرنه فاصله ی ما هنوز یک قدم است


#فاضل_نظری


عکس و تصویر نا امیدی ترسناک تر از پیری ست ! در پیری جسم ما مچاله میشود ...


--
دنیا دو روز بیش نبود و عجب گذشت!
روزی به امر کردن و روزی به التماس
-

#Crazybrain
-
نتیجه تصویری برای امشب دلم خیلی گرفته
-
.
تصویر مرتبط


--
.
.
.
یا هیچکس نمیتونه انجامش بده
یا منم میتونم
-

جرم بوسه از لبت   .....   حبس ابد  ..... دارد ... ولی...
جرم بوسه از لبت ..... حبس ابد ..... دارد ... ولی... "من" ..... به شوق ..... روی توبالای ..... دار هــم می روم


--

بی تو آوارم
و در خویش فرو ریخته‌ام
ای همه سقف و ستون و همه آبادی من...
-
داشتم فکر میکردم اگه بمیرم بعضیاتون بعد
چند وقت میاید سراغمو بگیرید خیلیا حذفت میکنن
از لیست دوستان خیلیا هم میگن ولش کن یه کاربریه
الکی بود
خیلیا هم میگن
ولش کن حتماََ بلاکه:(


چقدغمگینه
چقدر دورترینِ
نزدیکین
.
.
.
.
.
.
.
--
چی:/
برضدِ مآیی
خب به زیرِ مآیی

AMoo
ALI
مشاهده پست‌های بیشتر