جملات زیبا فلسفی

هیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است
نام کاربری : paperkh


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!