جملات زیبا فلسفی

دالای لاما : اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد این اشتباه او است. اگر کسی به تو دوبار خیانت کرد این اشتباه تو است
نام کاربری : paperkh


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!