جملات زیبا فلسفی

گوته : با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید
نام کاربری : ramin1372
آقا مجرد , 24 ساله
ساکن ی جایی تو همین کره ی خاکی

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
هوا را هـــــــــر چقدر نفس بکشی باز هم برای کشیدنش بال بال میزنی...مثل تو ...که هر چقدر که با
هوا را هـــــــــر چقدر نفس بکشی
باز هم برای کشیدنش بال بال میزنی...
مثل تو ...
که هر چقدر که باشی
باز باید باشی...!
میفهمی چه میگویم..؟!!
بودنت مهم است...


--
♥A♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥P♥
-
کنارت که هستم عمیق تر نفس میکشم …تا هوای باهم بودنمان را مبتلاتر شوم
کنارت که هستم عمیق تر نفس میکشم …

تا هوای باهم بودنمان را مبتلاتر شوم


--
♥A♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥P♥
-
عشـــ♥ـق یعـــــنی .....وقــتـــــی ناراحــــــتم.....وقتــــــــی بغض کـردم....بغلم کـــنی و
من تـــــ♥ــو را دوست دارم...

نه از روی تنهایی
نه از روی نیــــاز

تنها به این دلیـــــــل که ..

تــــ♥ــــو سزاوار عشـــــق ِ منی


--
♥A♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥P♥
-
با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیابـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !خـالی از هـرتشبیه و استعـاره
با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !


--
♥A♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥P♥
-
یه نفر باید باشه یکی که اونقدر بخوادت اونقدر دیوونه ت باشه و به روی خودش نیارهاونقدر منتظر ف یه نفر باید باشه یکی که اونقدر بخوادت اونقدر دیوونه ت باشه و به روی خودش نیارهاونقدر منتظر فرصت باشه بهت بگه چقدر دوستت دارهاونقدر که وقتی موقعیتش جور شدوقتی همه چیز مساعد شد

وقتی خجالتش ریختوقتی فهمید دلت به دلش راه دارهبی مقدمه بغلت کنه

بزنه زیر گریه با تموم وجودش فشارت بده و بهت بگه :
"خیلی نامردی که باعث شدی اینقدر بخوامت خیلی ....."


--
♥A♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥P♥
-
لطفا ,مزاحم نشوید !..... لطفا ,

مزاحم نشوید !
.
.
.
.
.
" ما "
مشغول دوست داشتن یکدیگر هستیم !


--
♥A♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥P♥
مشاهده پست‌های بیشتر