جملات زیبا فلسفی

وقتی بازی را می بازی، خود را نبازی
نام کاربری : rezar7


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
-
خب دیگ میگن تل و وات داره فیلتر میشه
گاو گوساله هارو بیارید
اهل البیت دارن میان

--
منبع : Parsunit.com/social/rezar7
-
-
-
-
THE END
مشاهده پست‌های بیشتر