جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : ایمان داشتن به تواناییهای خویش، نیمی از موفقیت و كامیابی است
نام کاربری : samani


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
انقد از دیدن این سنگای خوشگلم ذوق میکنم و دوسشون دارم، دلم نیومد عکسشو نذارم... خلاصه شماهم ببینین ذوق کنین


( عکسو چرخوندم بعد اپلود کردم ولی دوباره مث اولش شد)
-
از قشنگترین مشاجره های تاریخ


حافظ میگه : اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


صائب تبریزی ریپلی رو میزنه و میگه : اگه آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز میبخشد ز مال خویش میبخشد
نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را


شهریار دیگه عصبانی میشه میگه : اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس چیز میبخشد بسان مرد میبخشد
نه چون صائب که میبخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلهارا
خلاصه خوش بحال آن ترک شیرازی

-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
مشاهده پست‌های بیشتر