جملات زیبا فلسفی

لویی پاستور : در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد
نام کاربری : sara11
خانم مجرد , 16 ساله
ساکن گــــیـــلــآنــــ...:))013
شغل /_(ツ)_/

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
مـآ معمولـیـآ برآیِ رفع دلـتنـگی نـه شـآل میبـآفیم نـه قدم میزنیم نـه...
فقط دوبـآره پی ام میدیـم و خـودمونو ضـآیع میکنیم:)


--
SƦ
-نمی دآنـم این روزهـآ از دلتنگی عـآشـق تـرم...:0
یـآ از عـآشـقـی دلـتـنـگ تـر:×


--
SƦ
-
نمیذآرم کسی بهت چپ نگآه کنه >:|
مآل خودمی خآنومی:)


رآبطه هآ_وقتی عآقآیی گوه اضآفی میخوره
و-هیچ غلطی نمیکنه- :/


--
SƦ
-
از ایـن هـوآی دونـفـره^_^
فقـط فـیـن فـیـن کردنـش بِ مـآ رسیـده"_"


--
SƦ
-
یه عمره ایـن کآشیِ جملـآت زیبـآ فلسفی رو میخونـم:0
ولی تآ حآلـآ بـآ هیشکدوم انـدآزه این یکی موآفق نـبـودم:|
خدآیی خعلی بـآهـآش حـآل کـردم ، اصن روتیـن زندگیـمـونـهــ^__^
خعلی کوتـآه ، مـفـید ، مختصـر و پـر از محتــوآ:))

میفرمـآیـد:]
"در حمـآم آوآز بخـوآنD:"


--
SƦ
-آنـکـه:0
بی بــآده کـنـد
جـآنِ مـرآ
مـسـت:]
تــــــویــــی:)


--
SƦ
مشاهده پست‌های بیشتر