جملات زیبا فلسفی

هیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است
نام کاربری : sara11
خانم مجرد , 15 ساله
ساکن گــــیـــلــآنــــ...:))013
شغل /_(ツ)_/

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-دختـرآ حسـود میشـن
چـون میدونن دختـرآی دیگه چِـ کآرآیی میتونن بکنن:D
و پسـرآ حسآس میشن
چون از نگآهِ بقیه پسـرآ خبـر دآرن:/
:))


--
#sara_:)
-بـبـنـد چشآتـو:D
بـبـنـد چشآتـو:]
نصفه شب:0
خوآبیدی تو بغلم آروم
چفته همD:
عشق من سخت میزنه:|
نفسم آسون:)


--
#sara_:)
-
اونی کِ منو دوست دآره نفس بکشه...

خب بسه دیگه:/

فهمیدم منو دوست دآری^_^
-_-


--
#sara_:)
-
یه بیمآری هست به نآم :
"امروز حآلم خیلی خوبه
بشینم به یه چیز تلخ تو گذشته
فکر کنم گند بزنم به حآلم.":))


--
#sara_:)
-
لطفا قبل از گرفتن قیآفه
از دآشتن آن:0
اطمینآن حآصل فرمآیید^_^


--
#sara_:)
-مــآ آدمهآ معمولـا چیزآیی رو از دست میدیم کِـ
از دآشتنش مطمعن هستیم...:)


--
#sara_:)
مشاهده پست‌های بیشتر