جملات زیبا فلسفی

فردوسی : آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود
نام کاربری : shenaya17
خانم مجرد ,
تحصیلات دکتری و بالاتر

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!