جملات زیبا فلسفی

اول پس انداز کنید بعد خرج کنید
نام کاربری : tamna
خانم مجرد , 19 ساله
ساکن اصفهان

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
..این یه اهنگ قدیمیه کسی میدونه اسم اهنگ واسم خوانندش چیه؟
----

--
♥سپیده ♥

--
منبع : Parsunit.com/social/tamna
-
Smile let eveyone know that today"you are a lat stronger than


you were yesterday.


لبخند بزن به همه اجازه بده که بفهمن


امروز تو خیلی قوی تر از چیزی که دیروز بودی هستی:-)

--
♥سپیده ♥
-
تـــــــــــــــو


تکرار نمی شوی


این مــــــــــــــــنم که دلبسته تر میشم


نفســــــــــم شاید دلیل زنده بودنم باشه


ولی


بی شک تـــــــــــــو


تنها دلیل


نفس کشیدنی....

--
♥سپیده ♥
-
برای


کوچه های پیچ در پیچ گیسوانت


باید شاملو را خبر کنم


خیام دو خط شعر بگوید


وبنان تصنیف کند!


قصه ی گیسوانت سر دراز دارد.....--
♥سپیده ♥
-
این متنو خیلی دوست دارم....


میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون می کرد چی گفت!!!!!


گفت داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن وبه احساس پاکت سیلی میزنن!!!!!


نکنه ناراحت بشی..!!!!


من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم....تا ببخشی!!!


خنده گذاشتم ....تا بخندی!!!!


اشک گذاشتم...تا گریه کنی!!!


و


مرگ گذاشتم....تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره!!!


پس خوب باش وخوبی کن.

--
♥سپیده ♥
-
شاید نبوده قدرت آنم که در سکوت

احساس قلب کوچک خود را نهان کنم


بگذار تا ترانه ی من بازگو شود


بگذار آنچه را که نهفتم عیان کنم

--
♥سپیده ♥
مشاهده پست‌های بیشتر