نام کاربری : tanha09
مجرد , 20 ساله
ساکن قزوین

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
???
-
نمیدونم چ حکمیته...
دخترا وقتی کوچیکن عاشق عروسکا هستن...
پسرا هم عاشق مردای غول پیکر...
ولی وقتی بزرگ میشن...
دخترا عاشق مردای غول پیکر میشن ....
پسرا عاشق عروسکا...
-

حیف احساسی ک بهت داشتم
حیف احساسی ک بهت داشتم
-
تف به این تنهایی که داره با اینترنت پرمیشه………
لایک نکردی, نکردی…… تف یادت نره!!
-
┄┅┄┅┄ ❅✾❅ ┄┅┄┅┄
یـہ نصیحـَت برآ زمآنـے ڪـہ

۞عآشـق۞ شُدے

هیچ وَقـت نـَزآر اَزت دِلگیـر بِشـہ

چُون بـآ نـَزدیڪتریـن ڪَسـِټ

دَردِل میڪُنـہ ڪـہ میشـہ رقیب
-
هیـچ وقـت بخـاطر حــرف مـردم زنــدگیت رو خـراب نکن
ذهـن این مـردم همیـشه بـازه♌پـولدار بـاشی میگـن دزده❎سـاده بـاشی میگـن بدبخـته❎زیـاد گـردش بـری میگـن ولــه❎تـوخونه باشـی میگـن افسـردس❎شوخ باشـی میشـی سبـک❎سنگیـن باشـی میشـی مغـــرور❎خـوشگل بـاشی میگـن مـورد داره❎مـرامت مردونه باشـه میگـن داره دون میپاشـه❎پـس بذار هـرچی میـخوان بگـن✅خـدای تـوست که قضـاوت میکـنه و بــس✅پــس از زنـدگیت لذت ببـر چون دیـگه
امروز بازنخـواهدگشـــت❤ღ❤BeHzAd P@Xღ
مشاهده پست‌های بیشتر