جملات زیبا فلسفی

روبرت اشتراوس : موفقیت مثل کشتی گرفتن با گوریل است! وقتی خسته شدی دست از مبارزه نمیکشی، بلکه هنگامی که گوریل را از پای درآورده باشید استراحت میکنید
نام کاربری : yousef
آقا مجرد , 18 ساله
ساکن اصفهان
تحصیلات فوق دیپلم ,Eʟᴇᴄᴛʀɪᴄᴀʟ Pᴏᴡᴇʀ Eɴɢɪɴᴇᴇʀɪɴɢ

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!