-
دختره ساعت باباشو برده پیش ساعت ساز...
تعمیرکاره گفته :
به بابات بگو موتورش خرابه

دختره هم گفته :
بابای من موتورنداره 206داره
-

بدبختی یعنی


وقتی از خواب بیدار میشی باید یکی دیگه رو بخوابونی
پسرا میدونن

--

-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
مشاهده پست‌های بیشتر