جملات زیبا فلسفی

وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنید
نام کاربری : Sami72


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
پست مورد نظر پیدا نشد.