جملات زیبا فلسفی

گوته : كسي كه داراي عزمي راسخ است؛ جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!