جملات زیبا فلسفی

ناپلئون :دردها و رنجها فکر انسان را قوی می کند
نام کاربری : nasimi
خانم متاهل , 27 ساله

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!