جملات زیبا فلسفی

اگر راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اید دور زدن ممنوع نیست

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!