شبکه اجتماعی پارس یونیت | نسیم

جملات زیبا فلسفی

وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!